Vurdere erstatningsmaterialer

Substitusjonsplikten innebærer at dere som er ansvarlige må vurdere om det finnes alternativer til plastholdig løst fyllmateriale. Dere bør velge et annet fyllmateriale uten plast dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.  

Dette kravet gjelder kun når dere skal bygge en ny bane eller rehabilitere en bane. Dersom dere bytter til fyllmaterialer som ikke er plastholdig, faller alle kravene i denne forskriften bort.

Formålet med substitusjon er å motivere baneeiere til å velge andre typer fyllmaterialer som har mindre miljøbelastning.

Når du skal bygge en ny bane eller rehabilitere en bane skal du derfor vurdere om det er alternativer til plastholdig løst fyllmaterialet som har en mindre risiko for miljøforstyrrelser. Vurderingen skal også ta hensyn til kostnader og de totale miljøeffektene av det alternative fyllmaterialet.

Valget av fyllmateriale skal baseres på en helhetsvurdering hvor også produktets levetid, avhendingsløsninger og krav til vedlikehold og påfyll må vurderes opp mot hverandre.  

Vær oppmerksom på at valg av fyllmateriale også må oppfylle krav i andre regelverk som innehold av helse- og miljøfarlige stoffer, fremmede arter ol. I tillegg må fyllmaterialet har tilstrekkelige gode spillegenskaper for banens bruk.  

Det utvikles løpende alternative fyllmaterialer og flere alternativer vil komme på plass i fremtiden.

For å få en oversikt og vurdere alternative fyllmateriale kan dere:

  1. snakke direkte med leverandører, høste erfaringer fra andre idrettslag eller kommuner og hente informasjon fra forskningsprosjekter
  1. vurdere risikoene ved alternativene og hvor godt egnet de er for din bane.

  2. sammenligne disse egenskapene med de for plastholdig løst fyllmateriale som du bruker i dag.

  3. bytte til et annet fyllmateriale som ikke inneholder plast om dette er det beste alternativet!

  4. dokumentere alle vurderinger som blir gjort i forhold til substitusjon

  5. Eventuelt kan dere gå gjennom veilederen om hvordan vurdere substitusjon av helse- og miljøfarlige stoffer for å finne ut mer  om hvordan dette kan gjøres.

Les mer om dette på Miljødirektoratet.no:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har skrevet en veileder til kommuner og idrettslag som skal bygge eller rehabilitere idrettsbaner med kunstgress. Veilederen gir råd om gjennomføring av anskaffelse og omtaler både miljø og spillegenskaper.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid