Tiltak i forurenset grunn

Dersom påviste forurensning i grunnen utgjør en uakseptabel risiko, er det behov for tiltak for å hindre eller redusere forurensningen.

På bakgrunn av funnene og vurderingene du har gjort etter undersøkelser, prøvetaking og risikovurdering av forurenset grunn, kan det bli aktuelt å gjennomføre tiltak mot forurensning i grunnen.

Tiltakene som foreslås skal være faglig begrunnet og beskrives i en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal vurderes av forurensningsmyndigheten.

Grunner til tiltak

Det er ulike grunner til at man gjennomfører et tiltak i forurenset grunn:

 • Du har blitt pålagt av forurensningsmyndigheten etter § 7 i forurensningsloven.
 • Du har planlagt terrengendring (bygge- eller gravesak) på en eiendom der forurenset grunn er påvist og saken er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 2.
 • Du ønsker å gjennomføre tiltak mot forurensning i grunnen på en eiendom og vil søke forurensningsmyndigheten om tillatelse i henhold til forurensningslovens §11
 • En akutt forurensningssituasjon har oppstått og du må gjennomføre tiltak i henhold til forurensningslovens § 46 og § 7
 • Du skal kjøpe eller selge eiendom og en del av avtalen mellom kjøper og selger er at det skal ryddes opp i forurenset grunn.

To hovedformer for tiltak

Når du skal gjennomføre tiltak i forurenset grunn, er det to hovedformer for tiltak.

 • Bortgraving og behandling av forurenset jord på eksternt anlegg
  for eksempel sortering, jordvasking eller deponering
 • Tiltak som utføres på lokaliteten (in situ-tiltak)
  for eksempel innkapsling eller tildekking av forurensning, tilførsel av noe til grunnen som reduserer eller stabiliserer forurensningen, oppumping av forurensning og eventuelt rensing av vann eller bruk av naturbaserte løsninger.

Tiltakene du velger ved din lokalitet vil være avhengig av arealbruk, planlagte aktiviteter på eiendommen, forurensningssituasjonen i grunnen og spredning fra lokaliteten til omgivelsene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid