Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Spredningsberegning og fastsettelse av skorsteinshøyde

Skorsteinshøyde skal beregnes slik at luftforurensning ved bakkenivå og luftinntak ikke overskrider anbefalte luftkvalitetskriterier.

Søknad om et nytt forbrenningsanlegg skal inneholde dokumentasjon på spredningsberegninger og beregning av skorsteinshøyde.

Spredningsberegninger kan også være nødvendig å utføre ved endring av utslipp eller utslippspunkt ved eksisterende forbrenningsanlegg, ved kartlegging av luftforurensningsbidrag fra eksisterende virksomhet og ved vurdering av behov for tiltak.

Beregningen skal utføres av en uavhengig, kompetent faginstans.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid