9.8 Avrundingsregler

Lydnivåer som vurderes i henhold til T-1442 bør angis som heltall uten desimaler. Én eller flere desimaler i et beregningsresultat gjenspeiler ikke usikkerheten i beregningene.

Vanlige avrundingsregler gjelder for beregning av lydnivå. Dette betyr at et beregnet lydnivå på Lden 55,4 avrundes til Lden = 55 dB, og tilfredsstiller dermed grenseverdien Lden ≤ 55 dB. Lden 55,5 avrundes oppover til Lden = 56 dB og tilfredsstiller ikke grenseverdien Lden ≤ 55 dB.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid