Beregne og måle støy fra ulike støykilder

Veilederen er under utvikling, og kapitler om å måle og beregne støy finner du på denne siden. Disse kapitlene er hentet fra den tidligere støyveilederen M-128, og omfatter:

  • veiledning om støykilder som veg, bane, fly, industri, næring, havner, terminaler, skytebaner, motorsport og vindkraft
  • metoder for å beregne og måle støy fra ulike kilder

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid