1. Virkeområde og kvalitetskriterier

Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier og kvalitetskriterier som legges til grunn for planlegging, for å sikre bokvalitet og redusere støyplage.

Kvalitetskriterier er et gjennomgående begrep i retningslinjen. Anbefalingen om stille side for all støyfølsom bebyggelse er også sentral.

I kapittel 1.3 finner du utdypende forklaringer på begrepene kvalitetskriterier, stille side, dempet fasade og støyeksponert fasade. 

Du finner også illustrasjoner som viser hvordan stille side og dempet fasade kan forstås. Illustrasjonene er ikke ment som konkrete eksempler, men som et bilde for å forklare begrepene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid