Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

Vedlegg 1: Støyindikatorer

Beregnes uten fasaderefleksjon fra den angjeldende bygning.