Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

§5-20 Overgangsbestemmelser

Kapittel 5 i forurensningsforskriften erstatter tidligere bestemmelser om grenseverdier for støy innendørs. For at vedtak gitt i medhold av tidligere forskrifter som nå er erstattet, inneholder det nye kapittel 5 nå § 5-20 som sikrer at disse vedtakene fortsatt står ved lag.

Det var satt frist 1. januar 2005 for å gjennomføre tiltak for å bringe innendørs støynivå under tiltaksgrensen. I de tilfeller hvor denne fristen av en eller annen grunn har blitt oversittet, gir 2. ledd i § 5-20 forurensningsmyndighetene mulighet til å gi pålegg for å sikre oppfyllelse av bestemmelsene innen en nærmere angitt frist.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid