Generelle råd om å fatte enkeltvedtak finner du i denne veilederen.

Avslag 

Avslag må begrunnes.

Tillatelse

Krav til vedlikehold av kunstige sandstrender bør fremgå av en eventuell tillatelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid