Opplysningene om de statlig sikrede friluftslivsområdene i Naturbase er viktige for forvaltningen av områdene.

Alle som har et formelt ansvar for forvaltningen av områdene bør bruke Naturbase som arbeidsverktøy. Miljødirektoratet oppfordrer alle til å bruke basen aktivt og bidra til at Naturbase er oppdatert.

Dette brukes Naturbase til

Naturbase gir kartfesta informasjon om utvalgte områder for natur og friluftsliv. Basen er nyttig for kommunale planleggere, grunneiere og lokalt reiseliv.

Fylkeskommuner og kommuner kan få utvidet tilgang med mulighet for å:

• finne all tilgjengelig informasjon (egenskaper) om områder
• redigere egenskapene for områder
• laste opp filvedlegg (bilder og dokumenter)

Få tilgang til å redigere i Naturbase

Du trenger brukernavn og passord for å bruke Naturbase. Dette får du ved å sende informasjon til Miljødirektoratet i skjemaet nederst på denne siden.

Beskriv følgende i e-posten:

  • Hvem du er og hvor du jobber
  • Hvilket eller hvilke datasett du ønsker tilgang til å redigere (statlig sikrede friluftslivsområder eller flere)
  • Hvilken rolle du skal angående redigering av data
  • Hva du skal redigere og hvor (fylke/kommune eller flere kommuner)

Slik bruker du Naturbase

  1. Gå til nettadressen https://redigering.naturbase.no
  2. Last ned brukerveiledningen fra https://dokumentnedlasting.naturbase.no

Brukerveiledningens filnavn er "Brukerveiledning_Naturbase_redigering_2018_06_11".

Finne informasjon om områder i Naturbase

Følg brukerveiledningen for å søke etter data. Du trenger IKKE å velge "rediger" for å lese informasjonen som ligger på de enkelte områdene.

Redigere egenskapene for områder i Naturbase

Eiendommer

Bare Miljødirektoratet kan redigere opplysninger under eiendommer. Kontakt fylkesansvarlig i Miljødirektoratet hvis du finner feil her.

Kjerneinformasjon

Her kan du blant annet endre navn på området.

Fordi navnet på området brukes som en kobling opp mot eldre arkiverte saker, bør ikke navnet endres uten i samråd med fylkesansvarlig i Miljødirektoratet.

Laste opp filvedlegg (bilder og dokumenter)

Vedleggene er delt i kategoriene Vedlegg og Skjermede vedlegg. Følg brukerveiledningen for å laste opp og redigere bilder og dokumenter.

Vedlegg

Bilder og dokumenter som i hovedsak beskriver bruken av områdene legges inn her.

Marker "ja" i feltet "publiseres" hvis vedlegget skal vises på faktaarket i innsynsløsningen til Naturbase.

Tenk nøye gjennom hvilke vedlegg som gjøres tilgjengelig for allmennheten. For mange publiserte vedlegg kan gi et uoversiktlig faktaark.

Skjermede vedlegg

Eiendomsdokumenter som skjøte, kjøpsavtale, erklæring, servituttavtale, kart, med videre legges inn her.

Bare Miljødirektoratet kan legge inn skjermede vedlegg. Kontakt fylkesansvarlig i Miljødirektoratet hvis du finner feil og mangler her.

Supplere og rette områdeavgrensningene i Naturbase

Korrekt avgrensning er viktig for forvaltningen av de statlig sikrede friluftslivsområdene.

Bare Miljødirektoratet kan redigere og legge inn nye områdeavgrensninger i Naturbase.

Alle som har et formelt ansvar for forvaltningen av områdene bør enten:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid