Forslag om forbud mot åtte PAH-stoffer

Det etterspørres innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i forbindelse med forslag om forbud mot åtte polysykliske aromatiske hydrokarboner.

Publisert 05.07.2019

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa etterspør innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i forbindelse med forslag om forbud mot åtte polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) under kjemikalieregelverket Reach. Høringsfrist til ECHA er 19. august 2019.

Forslaget om forbud gjelder for omsetning av granulater som til sammen inneholder mer enn 17 mg/kg av spesifikke PAH-stoffer. Forslaget gjelder for bruk av disse granulatene som fyll eller i løs form ved lekeplasser, kunstgressbaner eller andre sportsapplikasjoner.

Forslaget om forbud var på internasjonal høring i perioden 19. september 2018 til 19. mars 2019 og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer siden november 2018. Echa ber nå om innspill til den sosioøkonomiske komiteens (Seac) utkast til vurdering, høringsfrist er 19. august 2019.

Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema på ECHAs nettside

Innspill til Echa-høringer

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relatert:

 

Spørsmål?

Kontakt Miljødirektoratets svartjeneste for kjemikalieregelverk