Første delrapport i sjette hovedrapport

Karbonbudsjettet

Mellom 1850 og 2019 har vi sluppet ut 2390 ± 240 gigatonn CO₂.

Et karbonbudsjett viser hvor mye klimagasser vi kan slippe ut før vi når de ulike nivåene av global oppvarming.

Størrelsen på de ulike karbonbudsjettene er oppjustert noe fra tidligere rapporter, hvilket gir noe bedre mulighet til å nå Parismålet.

Det gjenværende karbonbudsjettet for 1,5°C er under halvparten av budsjettet for 2°C.

(Table SPM.2)

Gjenværende karbonbudsjett for flere ulike nivå av oppvarming og ulike sannsynlighetsnivå har blitt estimert basert på den estimerte klimaresponsen (TCRE) og tilhørende usikkerhet, estimat for historisk oppvarming, variasjoner i framskrevet oppvarming fra andre klimagasser enn CO2, tilbakekoblingsmekanismer (for eksempel tining av permafrost) og den globale temperaturøkningen etter at de globale menneskeskapte CO2 -utslippene har nådd netto null.

(D.1.2)

Siden spesialrapporten om 1,5 graders oppvarming ble utgitt i 2018 har flere av faktorene som beregningene av karbonbudsjettet er basert på, gjennomgått mindre oppdateringer.

Estimatene for karbonbudsjett er derfor lignende som i spesialrapporten om 1,5 grader, men i større grad endret sammenlignet med forrige hovedrapport (AR5) i 2013-2014 pga. metodeforbedringer.

Ny metode og oppdatert og utvidet bevisgrunnlag har gjort at estimatene i denne rapporten er forbedret

(D.1.3)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid