Første delrapport i sjette hovedrapport

Netto null CO₂-utslipp

Å begrense den globale oppvarmingen til et bestemt nivå, krever minimum netto null CO₂-utslipp og store reduksjoner i andre klimagasser.

Netto null CO2-­utslipp oppnås når menneskeskapte CO2-utslipp balanseres mot menneskeskapt opptak av CO2. Dette betyr at vi må fjerne like mye CO2 fra atmosfæren som vi slipper ut.

Store, raske og vedvarende reduksjoner i metanutslipp vil også begrense den oppvarmende effekten fra redusert aerosol forurensning og forbedre luftkvalitet.

Klarer vi å følge det laveste scenarioet, det vil si redusere klimagassutslippene fra og med dette tiåret, og være på netto null CO2-utslipp i år 2050, er det ekstremt sannsynlig at vi begrenser den globale oppvarmingen i dette århundret til under 2°C, mens dette er svært usannsynlig i det midterste og i de høyeste scenarioene.

(Box 1.1, B.1.2, Figure SPM.4, D.1)

Det er et nesten lineært forhold mellom hvor mye CO2 vi slipper ut og den globale oppvarmingen det forårsaker, det vil si at når CO2-utslipp og CO2-konsentrasjonen i atmosfæren øker, vil temperaturen oppleve en relativ tilsvarende økning.

(D.1.1).

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid