Kantsoner og andre marginale arealer er spesielt utsatt for å gro igjen. Dette kan føre til redusert produksjon, tap av biologisk mangfold og økte kostnader forbundet med kantrydding.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i forskjellige deler av landet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid