Temperaturøkning og smelting av is fører til at havnivået stiger. Når havnivået stiger vil stormfloene bli høyere enn før. Stormflo oppstår når lavtrykk og vind presser store vannmasser inn mot land samtidig som det er springflo. Endringer i vindforhold kan også føre til økt bølgehøyde.

Havnivåstigning, stormflo og bølgeaktivitet øker faren for tap av jordbruksjord og avlingsskade på grunn av erosjon og oversvømmelse. Samtidig kan saltinntrengning i jorda gi dårligere jordkvalitet.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i ulike deler av landet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid