Økt temperatur høst og vinter kan føre til vinterskade på flerårige og høstsådde vekster. Dette kan redusere lufttilgangen til plantene og dermed øke risikoen for isbrann slik at plantene kveles.

Større variasjoner i vintertemperatur kombinert med barmarksfrost kan gi mer tele. Tele kan gi dårligere overlevelse for flerårige og høstsådde vekster, og dermed øke faren for vinterskade og avlingssvikt. Varmere klima om høsten kan også forsinke herdingsprossen hos flerårige og høstsådde vekster slik at vekstene blir mer utsatt for vinterskade.

For frukt kan snødekke verne røtter og deler av plantene mot frost, men våt snø kan også føre til at grener brekker. Frukt er følsom for temperaturendringer og særlig blomsterknopper er følsomme for frost i blomstringstiden. Effekten for frukt er avhengig av tidspunkt for frost og utviklingsstadium for knopper og frukt.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i forskjellige deler av landet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid