En lengre beitesesong gir økt utnyttelse av beiteressurser på innmark og utmark. Samtidig kan konfliktnivået mellom ulike interessegrupper øke ved økt beite i utmarka.

Denne muligheten kan slå ulikt ut i forskjellige deler av landet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid