Lengre vekstsesong gir muligheter for å utvide dyrkningsområdet for eksisterende vekster, starte jordbearbeiding tidligere på våren og høste flere avlinger, og kan gi muligheter for å dyrke nye arter og sorter. Varmere klima kan gjøre det aktuelt å ta i bruk arealer som i dag er ute av drift eller klassifisert som dyrkbare, til jordbruksformål. Frostperioder tidlig i sesongen kan imidlertid ødelegge avlinger. Økt nedbør kan også begrense nytten av forlenget vekstsesong, spesielt om høsten. Utnyttelse av lengre vekstsesong vil også begrenses av sollys.

Denne muligheten kan slå ulikt ut i ulike deler av landet. Se klimaprofiler for fylkesvise beskrivelser av klima, klimaendringer og forventede utfordringer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid