Mer og kraftigere nedbør kan både gi skader på avlingen og redusere nytteverdien av forlenget vekstsesong om høsten, blant annet fordi det kan bli mer utfordrende å få gjort nødvendig jordarbeiding og høstet avlingene.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i ulike deler av landet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid