En lengre vekstsesong kan gi økt skogproduksjon, og det kan bli økt tilvekst og bedre virkeskvalitet i skogen.

Som følge av temperaturøkning og lengre vekstsesong kan også skog- og tregrensa flytte seg både oppover og nordover, noe som vil kunne gi mulighet for skogproduksjon på større arealer i framtida.

Denne muligheten kan slå ulikt ut i ulike deler av landet. Se klimaprofiler for fylkesvise beskrivelser av klima, klimaendringer og forventede utfordringer hos Norsk klimaservicesenter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid