Sammen med mer markvann kan mindre tele i jorda redusere framkommeligheten og dermed vanskeliggjøre skogsdrift, samt gi økt risiko for kjøreskader i terrenget.

Mindre tele vil kunne gi flere og lengre perioder med telerestriksjoner. Dette kan begrense transport på kommunale veier og fylkesveier, samt påvirke virkeforsyningen.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i ulike deler av landet. Se klimaprofiler for fylkesvise beskrivelser av klima, klimaendringer og forventede utfordringer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid