Barskog og furuskog brennere oftere ettersom de er mest utsatt for tørke. Flere tørkeperioder og barkebilleangrep på tørr skog vil også kunne føre at flere trær dør og blir liggende som brennbart materiale på bakken. Konsekvensen av flere skogbranner kan bli tapt produksjon og store samfunnsmessige ødeleggelser.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i ulike deler av landet. Se klimaprofiler for fylkesvise beskrivelser av klima, klimaendringer og forventede utfordringer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid