Skog kan beskytte omkringliggende arealer, bebyggelse og infrastruktur mot ekstremvær og vind. Riktig skjøtsel kan også bidra til å skape stabile og stormsterke skogbestander i stormutsatte områder.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid