Skog og riktig skogskjøtsel kan redusere avrenning og flomtopper av moderat størrelse. Skog reduserer også risikoen for erosjon og skred i forbindelse med kraftig regn og flom.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid