Skog kan gi god beskyttelse mot skred. For eksempel kan skogen gi tilnærmet full beskyttelse mot snøskred. Mot steinsprang vil skogen som oftest bare gi delvis beskyttelse, ettersom at det avhenger av skogens tetthet, størrelsen på trærne og størrelsen på steinene. For jord- og flomskred er bildet mer sammensatt, men her vil skogen særlig være med på å forhindre skred ved å holde igjen nedbør.

Alt dette forutsetter at skogen har en tilstand som er mest mulig optimal med tanke på å begrense skader fra de ulike naturfarene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid