Verdens befolkning øker og gjør at vi trenger vekst i produksjonen av mat. Derfor er det viktig å sikre en bærekraftig vekst i de globale fiskeriene og havbruket. Her kan Norge spille en viktig rolle.

Norge har verdens nest lengste kystlinje og store havområder, og tradisjonelt har det kalde og rene vannet gitt grunnlag for store ressurser innen fiskeri og havbruk. Fisk er Norges nest viktigste eksportartikkel. 

Varmere, surere og mindre oksygenrikt hav gir konsekvenser for hele næringskjeder i havet. Arter vil flytte seg og endre adferdsmønster. Det vil påvirke både kystfiske og oppdrettsanlegg.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid