Verdens befolkning øker og gjør at vi trenger vekst i produksjonen av mat. Derfor er det viktig å sikre en bærekraftig vekst i de globale fiskeriene og havbruket. Her kan Norge spille en viktig rolle.

Norge har en av verdens lengste kystlinjer og forvalter store havområder. Tradisjonelt har det næringsrike og rene vannet gitt grunnlag for store ressurser innen fiskeri og havbruk. Fisk er en av Norges viktigste eksportartikler.  

Klimaendringer fører til at havet blir varmere, mørkere, surere og mindre oksygenrikt. Endringene gir konsekvenser for hele næringskjeder i havet. Arter flytter seg og endrer adferdsmønster. Det påvirker både kystfiske og oppdrettsanlegg. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid