Se hvordan disse blir påvirket av klimaendringer, og om tiltak for å håndtere endringene: