Klimatilpasning-prosjekt

Ekstremnedbør og klimatilpasning i kommuner

Prosjektnavn: Ekstremnedbør og klimatilpasning i kommuner
Fylke: Vestland
Søker: Aurland kommune
Tilskudd: 170 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Planlegging, Sårbarhetsanalyse

Aurland og Luster kommuner har kartlagt skredrisiko og mulige tiltak for overvåkning, varsling og sikring.