Klimatilpasning-prosjekt

Identifisering av scenarier ved klimaendringer

Prosjektnavn: Identifisering av scenarier ved klimaendringer
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Sårbarhetsanalyse

Larvik kommune har kartlagt mulige tiltak for flomhendelser, kvikkleireskred og stormflo. Kunnskapen fra prosjektet har blitt brukt i ROS-analyser og annen planlegging.