Klimatilpasning-prosjekt

Klimaservice Hordaland (HORDAKLIM)

Prosjektnavn: Klimaservice Hordaland (HORDAKLIM)
Fylke: Vestland
Søker: Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 177 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Nettverk, Planlegging

Hordaland fylkeskommune administrerte et flerårig forskningsprosjekt om klimamodeller for Hordaland. Målet var å nedskalere klimamodeller for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for regionen.

Prosjektet ble videreført, og fikk støtte i 2016 også.