Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseheving Hedmarken - overvann og blågrønn struktur

Prosjektnavn: Kompetanseheving Hedmarken - overvann og blågrønn struktur
Fylke: Innlandet
Søker: Ringsaker kommune
Tilskudd: 63 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann, Seminar og kurs

Kommunene Ringsaker, Stange og Løten har økt kunnskapen om overvannshåndtering og blågrønne strukturer. Kommunene har arrangert en fagdag, og har vært på studietur til Oslo.