Klimatilpasning-prosjekt

Kurs i saksbehandling av veisaker

Prosjektnavn: Kurs i saksbehandling av veisaker
Fylke: Innlandet
Søker: Oppland fylkeskommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Flom, Landbruk, Overvann, Seminar og kurs

Oppland fylkeskommune har deltatt på kurs om klimaendringer, økt nedbør og mulige skader. Kurset har gitt et bedre grunnlag for å vurdere søknader om veibygging og stille krav til tiltak for å forhindre skader av store nedbørsmengder.