Klimatilpasning-prosjekt

Seminar klimatilpasning Oppland

Prosjektnavn: Seminar klimatilpasning Oppland
Fylke: Viken
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Seminar og kurs

Gjøvik kommune har arrangert et seminar for kommunene i regionen om klima og kommunalt planarbeid. Kunnskapen fra seminaret har blitt inkludert i flere av klimaplanene til kommunene som deltok.