Klimatilpasning-prosjekt

Skybruddsplan i Asker og Bærum

Prosjektnavn: Skybruddsplan i Asker og Bærum
Fylke: Viken
Søker: Områdeutvikling, Bærum kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Overvann, Vann og avløp

Asker og Bærum kommuner har laget en skybruddsplan. Kommunene har kartlagt flomveier i urbane områder og identifisert mulige flaskehalser og barrierer.