Klimatilpasning-prosjekt

Ulike strategiar for flomhåndtering Hå og Klepp kommuner

Prosjektnavn: Ulike strategiar for flomhåndtering Hå og Klepp kommuner
Fylke: Rogaland
Søker: Klepp kommune
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Flom, Overvann

Klepp og Hå kommuner har kartlagt strategier for å håndtere nedbør og overvann. Kunnskapen fra prosjektet har blitt innarbeidet i areal- og sentrumsplaner.