Klimatilpasning-prosjekt

Veileder for håndtering av overvann i kommunene

Prosjektnavn: Veileder for håndtering av overvann i kommunene
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Vestfold fylkeskommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2015
Tema: Overvann

Vestfold fylkeskommune skal lage en kort og praktisk veileder for håndtering av overvann i kommunene. Veilederen skal baseres på eksisterende kunnskap og veiledere.