Klimatilpasning-prosjekt

Byutvikling med blanke ark

Prosjektnavn: Byutvikling med blanke ark
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Larvik kommune
Tilskudd: 158 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Planlegging

Larvik kommune har sett på hvilke konsekvenser klimaendringer kan ha for planarbeidet med den nye bydelen Martineåsen.

Kommunen har blant annet sett på betydningen av myrområder og hvordan ulike arealer kan bidra til å avverge og demme opp potensielle effekter av klimaendringer.

Mal for analyse av klimaspørsmål

Med utgangspunkt i dette prosjektet ønsker kommunen å lage en mal for analyse av klimaspørsmål. En konkret sjekkliste eller plan vil hjelpe kommunen med å avklare arealbehov tidlig i prosjekter.