Klimatilpasning-prosjekt

Datamodell for avrenning, avløpsnett og vassdrag

Prosjektnavn: Datamodell for avrenning, avløpsnett og vassdrag
Fylke: Viken
Søker: Skedsmo kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann, Vann og avløp

Skedsmo kommune har kartlagt og modellert avrenning, avløpsnett og vassdrag. Datamodellen vil synliggjøre behovet for tiltak og gjøre kommunen bedre rustet til et klima i endring.