Klimatilpasning-prosjekt

Egenberedskap

Prosjektnavn: Egenberedskap
Fylke: Agder
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 519 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Beredskap, Seminar og kurs

Kristiansand kommune har økt kompetansen om klima og beredskap, både for egne ansatte og for innbyggerne.

Økt kunnskap om klimatilpasning og beredskap

I den første delen, rettet mot ansatte, arrangerte kommunen et heldagsseminar. Et av hovedmålene var at alle saksbehandlere og rådgivere på tvers av enheter skal ha den samme kunnskapen om klima, klimatilpasning og beredskap.

I den andre delen av prosjektet arrangerte kommunen en temadag kalt "Er du (u)forberedt?" for innbyggerne på torget i Kristiansand. Fremover vurderer kommunen om prosjektet skal bli en årlig aktivitet, og om de skal utvide det til barnehager og skoler.