Klimatilpasning-prosjekt

Flomkartlegging i Røyken kommune

Prosjektnavn: Flomkartlegging i Røyken kommune
Fylke: Viken
Søker: Røyken kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom

Røyken kommune har kartlagt flomdempende tiltak langs vassdraget Hegga. Flere av tiltakene er igangsatt, mens andre har blitt utredet i mer detalj.

Asker kommune fikk i 2017 støtte til å utrede en flomtunell.