Klimatilpasning-prosjekt

Flomsonekartlegging Hemne kommune

Prosjektnavn: Flomsonekartlegging Hemne kommune
Fylke: Trøndelag
Søker: Hemne kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom

Hemne kommune har kartlagt flomsoner for nedre del av Søovassdraget, og kartlagt stormflosoner for hele kysten. Kartleggingene vil bli brukt i planarbeider, og viser hvor det er nødvendig å gjøre tiltak.