Klimatilpasning-prosjekt

Kjørbekk fra rør til landskap

Prosjektnavn: Kjørbekk fra rør til landskap
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Skien kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann, Grunnforhold

Skien kommune har åpnet en bekk som et flomtiltak. Som en del av prosjektet har kommunen etablert en parkkorridor langs bekken.