Klimatilpasning-prosjekt

Klimaseminar Nordland 2016

Prosjektnavn: Klimaseminar Nordland 2016
Fylke: Nordland
Søker: Nordland fylkeskommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Seminar og kurs

Nordland fylkeskommune har arrangert en konferanse om klimatilpasning for kommunal og regional forvaltning. Frivillige organisasjoner og andre var også invitert. 

På konferansen ble klimaprofilen for Nordland presentert, og tema for dagen var blant annet arealplanlegging, ROS-analyser og finansiell risiko.