Klimatilpasning-prosjekt

Klimaservice Hordaland (HORDAKLIM)

Prosjektnavn: Klimaservice Hordaland (HORDAKLIM)
Fylke: Vestland
Søker: Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Nettverk, Planlegging

Hordaland fylkeskommune administrerte et flerårig forskningsposjekt om klimamodeller for Hordaland. Målet var å nedskalere klimamodeller for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for regionen.

Kommunene Bergen, Osterøy, Voss, Kvam, Odda og Kvinnherad deltok i prosjektet. Ved at kunnskapen fra prosjektet inkluderes i kommunal planlegging gir det bedre lokal klimatilpasning.