Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i jordbruket i Vannområde Orkla

Prosjektnavn: Klimatilpasning i jordbruket i Vannområde Orkla
Fylke: Trøndelag
Søker: Vannområde Orkla
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Landbruk, Seminar og kurs

Kommunene Meldal og Orkdal har arrangert seminarer om klimatilpasning av jordbruket. Flere landbruksavdelinger, ansatte i kommunene og gårdsbrukere deltok, men også privatpersoner og skoleelever ble invitert.

Tema for seminarene var blant annet endret vekstsesong, økt temperatur og nedbør, drenering, erosjon, flomdemping og forurensning.