Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i Vefsnaregionen

Prosjektnavn: Klimatilpasning i Vefsnaregionen
Fylke: Nordland
Søker: Vefsn kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2016
Tema: Nettverk, Seminar og kurs

Vefsn kommune, på vegne av Vefsna regionalpark, skal styrke kunnskap og kompetanse om klimatilpasning. Mulige kurstema vil være flomhåndtering, bygningsvern, kartlegging av tiltak, med mer.