Klimatilpasning-prosjekt

Kurs i bruk av flomkart og videreutvikling av kart

Prosjektnavn: Kurs i bruk av flomkart og videreutvikling av kart
Fylke: Innlandet
Søker: Oppland fylkeskommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom, Seminar og kurs

Oppland fylkeskommune har arrangert en temadag for de ansatte om hvordan blant annet flomkart kan brukes i planlegging. Det var et praktisk kurs om:

  • flomveiskart
  • registering av stikkrenner
  • faresone- og aktsomhetskart for flom og skred
  • beredskap
  • veiplanlegging
  • skogsdrift