Klimatilpasning-prosjekt

Lokal kunnskap og lokale løsninger i overvannshåndtering

Prosjektnavn: Lokal kunnskap og lokale løsninger i overvannshåndtering
Fylke: Viken
Søker: Ås kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann

Ås kommune har kartlagt flomsoner og kapasiteten til overvannsledninger. Kommunen bruker kunnskapsgrunnlaget i planleggingen av overvannshåndtering, i områdereguleringer og i saksbehandling av byggesaker.