Klimatilpasning-prosjekt

Metodeutvikling for kartlegging av urbane geologiske resurser i 3D

Prosjektnavn: Metodeutvikling for kartlegging av urbane geologiske resurser i 3D
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Grunnforhold

Oslo kommune har digitalisert informasjon fra undergrunnsarkivet for å lage et bedre oversiktskart over løsmasser.

Nøkkelen er digitalisering og tilgjengeliggjøring

Slike kart gir både oversikt over områders infiltrasjonskapasitet og bedre informasjon om grunnforhold som kan brukes i byplanlegging.

For enkelte områder kan detaljert data fra ulike kilder sammenstilles i 3D. Dermed kan kommunen også få informasjon om dybde til fjell, kvikkleire eller fyllmasser.