Klimatilpasning-prosjekt

Mulegheitstudie flaumførebyggande tiltak

Prosjektnavn: Mulegheitstudie flaumførebyggande tiltak
Fylke: Vestland
Søker: Voss kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom

Voss kommune kartlagt flomforebyggende tiltak i Vossavassdraget. Kunnskapsgrunnlaget blir brukt i videre detaljplanlegging av tiltak som går inn i kommuneplanen.